KenzaBouw

CAR verzekering

De Construction Allrisks Verzekering, kortweg CAR-polis genoemd, geeft uitgebreide dekking voor bouwrisico’s (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke).

De CAR-verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor bouwrisico’s.

De polis kent een aantal rubrieken:

  1. voor het werk zelf;
  2. het hulpmaterieel;
  3. bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
  4. transport en aansprakelijkheid.

Er kan een keuze worden gemaakt om bepaalde rubrieken uit te sluiten of te beperken, afhankelijk van de wensen van de aanvrager of de acceptatiemogelijkheden van verzekeraars.

Verdere kenmerken

De verzekering geeft een totaaldekking, waarbij alle bij de bouw betrokken partijen onder één polis verzekerd zijn (opdrachtgever, aannemers, onderaannemers, architecten, installateurs, leveranciers enzovoort).
Per rubriek geldt een verzekerd bedrag, waarbij het bedrag voor het werk zelf wordt vastgesteld op basis van de aanneemsom, doorgaans met nacalculatie. Uitgesloten zijn risico’s van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden (eventueel daardoor ontstane verdere schade is wel gedekt), vertragingsschade en boetes (bijvoorbeeld voor te late oplevering).

Voor wie bedoeld?

Opdrachtgevers en aannemers. Vaak wordt de verzekering door de aannemer gesloten.
Voor aannemers en bouwbedrijven bestaan doorlopende CAR-verzekeringen, waarbij alle binnen de contractomschrijving vallende risico’s automatisch zijn verzekerd.

Premie en eigen risico

De premie wordt per verzekering apart vastgesteld. De premie is afhankelijk van het te bouwen (of te renoveren) project, de bouwtermijn en de te verzekeren rubrieken. Risicobeoordeling vindt vaak plaats op basis van tekeningen, bestek en eventueel inspectie.

Er geldt altijd een eigen risico.

Bijzonderheden

De verzekering eindigt in beginsel bij oplevering. Het is mogelijk om een onderhoudstermijn mee te verzekeren. In dat geval is er ook dekking voor schade die pas tijdens de onderhoudstermijn blijkt (dus na de bouwtermijn, maar tijdens de duur van de verzekering is veroorzaakt) en voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden in het kader van de onderhoudsverplichting.

Contact

Scroll naar boven