KenzaBouw

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5.000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is in Nederland goed voor 5,5% van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van 55 miljard euro (prijsniveau 2010). De sector biedt werk aan ruim 450.000 mensen.

Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland. Zij maakt wonen, werken, leren, recreƫren, reizen, handel en vervoer mogelijk.

KERNTAKEN

De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar lidbedrijven.

Belangenbehartiging
De belangrijkste taak van Bouwend Nederland is het scheppen van ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord te kunnen bijdragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland. De ontwikkelingen op economisch en demografisch niveau volgen elkaar snel op, de maatschappij verandert constant. Bouwend Nederland draagt graag bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en mobiliteit.

Bouwend Nederland behartigt de belangen van haar leden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. De vereniging streeft ernaar in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving om zo invloed uit te kunnen oefenen. Bouwend Nederland is aangesloten bij MKB-Nederland en bij VNO-NCW.

Voor meer informatie, kunt u de website van Bouwend Nederland bezoeken.

Contact

Scroll naar boven