Bouwbesluit 2012

Een gebouw mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving.
Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 eisen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd.

Minimale voorschriften bouwwerken

Het Bouwbesluit 2012 bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken minimaal moeten voldoen.
Het Bouwbesluit 2012 kent 12 gebruiksfuncties (zoals de woon- en kantoorfunctie) met elk eigen bouwtechnische voorschriften:

  • Functionele eisen geven het kader aan van de voorschriften, bijvoorbeeld dat een gebouw minimaal 1 toilet heeft;
  • Prestatie-eisen geven een minimale grenswaarde aan, bijvoorbeeld 1 toilet voor elke 125 m2.

Het Bouwbesluit 2012 geldt voor het bouwen en in stand houden van alle bouwwerken. In een aantal gevallen maakt het Bouwbesluit onderscheid in voorschriften voor nieuwbouw en voor bestaande bouw. Voor alle nieuw te bouwen bouwwerken gelden de nieuwbouweisen, maar ook bij verbouwingen moet in principe voldaan worden aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit. In diverse situaties kan ontheffing worden verleend tot niveau bestaande bouw of rechtens verkregen niveau. Dat geldt dus ook voor verbouwingen in of aan bestaande bouwwerken.